HALKLARIN BAHARLAŞMASI

Acaba doğayı kaplayan beyaz örgü ne ola?

Bir ölünün üstüne atılmış bir kefen parçası mı?

Yoksa her türden yeniliğe soyunmuş bir örtü mü?

İçerisinde göreceli cevapları barındırır

Bakış açısındaki farklılığa endekslidir.

Kimilerince bir ölümü, bir sonu anlatır

Kimilerine de bir doğuşun, bir başlangıcın

Direngenliğin esin kaynağı olur ve coşturur

Akmakla yorulmayan deli ırmaklar gibi

İnadına bir çığlık oluverir

Doğanın bu sessiz uyuyuşunda

İçerisinde büyük bir uyanışı barındıran bir uyuyuş

Tüm buharlaştırmak ve köksüzleştirmelere inat,

Tarihten alır akıntı gücünü

Sesindeki derin yankıyı

Ve halkların baharlaşan yaşam kaynağıdır “O”

Tüm çağlarda özgürce yaşar ve akar

Halkların zihninde özgürlük bilinci

Yüreğinde ise bir tutam vicdan sevinci

Değişmez zaman ve mekanlara inat

Değişimin zaman ve mekan sınırsızlığını

Durmak bilmeyen akıntısında saklar

Ve tüm özgürlük savaşçılarını bu akışıyla aklar

Her türden izole ve sınırlamaları deler geçer

Köleciliğe karşı özgürlük tercihin hep seçer

Halkların yüreğinde bahar tohumları eker

Tüm öldürme, yok etme senaryolarına karşı

İşte kara örtü gibi örtülen 15 Şubat karanlığına karşı

Baharla birlikte Edi bese çığlıkları yükselir

Özgürleşmeye ant içmiş bir coğrafyadan

Kabul etmemekte hiçbir yaşamı

Özgürlük kimliği olan yeni toplumsallığını

Yeni ideolojik kimliğini

O adadan çıkarmadan

Devrimci selam ve saygılar

17-2-2008

Xınêre

Kod Adı: MAHİR ÇAYAN

Adı Soyadı: MÜCAHİT ASLAN

Şehadet Tarihi-Yeri: 12 MART 2009’DA ZAĞROS’TA HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT