ENGEL TANIMAYAN FEDAİ KİŞİLİK

HEVALE CEMAL 

Çekdar Amed yoldaş Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde büyük emek ve rol sahibi idi. Çekdar Amed yoldaş şehadete ulaştığında Azad Siser yoldaş ile beraber Orta Saha Komutanlığında yer alıyordu. Çekdar Amed yoldaş Amed’e hareketin merkezinden dönemin perspektifleri ve talimatlarıyla gitmişti. Yerine daha yeni ulaşmıştı. Çekdar ve Azad yoldaşlar verilen perspektifler doğrultusunda Orta Sahayı yürütmek için bir araya geliyorlar. Bu temelde de mücadeleyi daha da büyüteceklerdi. Bu tartışmaları yürütürken, düşman korkak bir şekilde arkadaşların yerlerini tespit ediyor, yoğun teknik ve hava saldırısı sonucunda Çekdar, Azad ve beraberlerinde bir gurup arkadaş ile beraber şahadete ulaşıyorlar. Çekdar, Azad ve beraberindeki arkadaşların şahadetleri gerçekten de bizim için ağır oldu. Çünkü o arkadaşlardan büyük beklentiler vardı. Hem hareketimiz hem de Orta Saha alanımız açısından büyük bir kayıptı. Belki de bir tesadüf sonucu gerçekleşti, yoksa düşmanın başarısından dolayı gerçekleşen bir durum değildir. Zaten devrim böyledir, yani bazen birçok şey tesadüfeler sonucu gerçekleşiyor. Dolayısıyla düşman Çekdar yoldaşın orada olduğunu bilmiyordu ki, zaten Çekdar yoldaş Orta Sahaya yetiştiğinde daha bir haftası bile tamamlanmamıştı. Çekdar ve Azad yoldaşlar beraber şahadete ulaştılar. Buda bizim için gerçekten de büyük bir kayıp oldu. Çekdar Amed yoldaş her Amed çocuğu gibi o da Amed’in ilçesinde yetişmişti, hareketleri, dili, üslubu ile Amed’i temsil ediyordu. İnsan diyebilir, Amed’in geleneklerinde, kültüründe bir kırılma vardır. Fakat Çekdar yoldaş cesareti ile var olan bu kırılmaları devrime dönüştürmüştü, devrimleştirmişti, devrimcileştirmişti. Bunun için Çekdar yoldaşta kendini en önde gösteren cesaretti, mertlikti, alçakgönüllülüktü, toplumsallığıydı. Çekdar yoldaş nereye gitseydi herkes etrafına toplanırdı. Amed  veya herhangi farklı bir yer olsun bu değişmezdi. Gerçekten de Çekdar yoldaş insana umut veren, yoldaşlarına cesaret veren bir komutan kişiliğe sahipti. Yani Çekdar yoldaşın hazır olduğu yerde irade vardı. Sırtını dayatabileceğin, inanabileceğin bir kişiliğe sahipti. Yani kişiliği ile duruşu ile sıradan biri değildi. Bununla beraber fedai bir kişiliğe de sahipti. Bir bakıyordun Amed’e, bir bakıyordun Zagros’ta, bir bakıyordun Rojava’da dır. Yani devrim, nerede sıcak sıcağına yaşanıyorsa Çekdar yoldaş oradaydı. Oralara gitmek için, kendisi örgüte öneri sunuyordu. Önemli olan tecrübe sahibi olmasıydı, yani cesaretsiz bir tecrübenin pek bir anlamı yoktur. Fakat Çekdar yoldaşta hem cesaret hem de tecrübe vardı. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyordu. Bunun için savaşı yürütmede ustalaşmıştı dolayısıyla bir savaş ustasıydı. Komutan olabilmek için bazı özellikler gereklidir. Bunlar nelerdir? Risk alabilmek, yani bir komutan risk alamazsa kolay kolay büyük eylemler gerçekleştiremez ve sürprizler oluşturamaz. Bu özellikler Çekdar yoldaşta vardı. Böyle, adeta engel tanımaz bir duruşu vardı. Eğer engeller olsa bile bunları aşmak için mutlaka bir yol, bir yöntem bulurdu. Bu yaratıcılık özelliğine de sahipti. Dolayısıyla bu özellikler, bir komutanda olması gereken önemli özelliklerdir. Çekdar yoldaş bütün bunları yöntemleri ile üslubu ile temsil ediyordu. Bütün bu özellikler Çekdar yoldaşta vardı. Bunun için Çekdar yoldaşın şahadeti hem bizim hem de Orta Saha için özellikle Amed Eyaleti için gerçekten de ciddi bir kayıptı.

   Çekdar yoldaş her ne kadar da Orta Saha Komutanlığı içerisinde yer alıyorsa da fakat daha çok Amed eyaleti üzerinde durması gerekiyordu. Çünkü Çekdar yoldaş Amed Eyaletini karış karış tanıyor ve biliyordu. Zaten kendisinin önerileri de bu temeldeydi, “ben o alana gideceğim, o çalışmayı yürüteceğim, o işi yapacağım, o şehirler için bu projelerim var” diyordu. Bu da gösteriyordu ki her yer için, herkes için proje sahibiydi, projeleri vardı. Bu yaklaşımı öyle yüzeysel bir yaklaşım değildir, bu özlü ve derin bir yaklaşımdır. Özellikle geçtiğimiz son yılların pratiklerinden daha büyük tecrübeler kazanmıştı. Bundan dolayı büyük umutlar veriyordu. Zaten, kendisinden bu umutlar beklenildiği için Amed’e gönderilmişti. İstekleri büyüktü, Amed sevdalısıydı, oradaki toprağın sevdalısıydı, o coğrafyanın sevdalısıydı. Yani nereye görevlendirilseydi, en iyi, en güzel çalışmalara düzenlemesi yapılsaydı Çekdar yoldaş için yine de en güzeli, en iyisi Amed’ti. Orada hizmet etmek istiyordu, diyordu “ben orayı tanıyorum, oranın insanlarını tanıyorum, oranın arazisini tanıyorum bunun için iyi bir rol oynayabilirim.” Gerçekten de hedefi orada iyi bir rol oynamaktı, harekete hizmet etmekti. Çekdar arkadaş gerçekten de PKK’nin fedaisiydi. Fedakarlığı ile fedailik kişiliği ile her zaman örnek olmuştur, öncü olmuştur. Çekdar yoldaş hiçbir zaman rahatlığı aramazdı, bir yerde rahatlık olsaydı orada duramazdı, kabul etmiyordu ve oradan gitmek istiyordu. Bunun için rahatlık, rütbelik derdi Çekdar yoldaşta bulunmazdı. Çekdar yoldaş için asıl önemli olan şey mücadeleyi yükseltmek ve daha da büyütmekti, Önderlik çizgisinde, şehitler izinde rol oynamaktı. Çekdar yoldaş için önemli ve esas olan buydu. Bunun için de Çekdar yoldaş her zaman örnek olmuştur, Amed gençliği de kendisine örnek almıştır. Çekdar yoldaş yöresinin özelliklerini ve PKK özelliklerini, PKK militanlığı ile birleştirmişti, bir yapmıştı. Bu anlamda dikkat çeken örnek bir duruştur. Yani nasıl ki yörenin özelliklerini ve partileşme özelliklerini bir yapıp, ulus özellikleri ile birleştiriliyorsa bu Çekdar yoldaşın tarzında vardı. Bunu için tüm Amed gençliği, tüm Kürdistan gençliği Çekdar yoldaş gibi engel tanımayan, cesaretli, fedai kişiliğe sahip olan kahramanları kendisine örnek almalıdır. Çünkü yürüdükleri yol başarı, özgürlük ve iradeleşme yoludur. Herkim sıradan bir birey olmak istemiyorsa, onurlu ve irade sahibi olmak istiyorsa Çekdar yoldaş gibi kahramanları kendisine örnek alması gerekir.

   Elbette her şeyden önce bu bizim için önemlidir: Yıllarca beraber silah yoldaşlığı yapmış, yıllarca beraber parti yoldaşlığı yapmış ve çalışmalar yürütmüş yoldaşları olarak onlara karşı borçluyuz. Emekleri, fedakarlıkları bizim için örnektir. Dediğim gibi bu kahramanlara karşı borçluyuz. Biz borçlarını nasıl ödeyebileceğiz? Biz ancak davalarının takipçisi olarak bu yolda büyük bir kararlılık ile mücadeleyi yükselterek ödeyebiliriz. Böyle mücadeleyi büyütüp anılarını yaşatarak onları ölümsüzleştirerek ödeyebiliriz. Biz şimdi şehitler ölümsüzdür diyoruz. Şehitler nasıl ölümsüzleşirler? Davaları zafere ulaştığında, isimleri de Kürdistan tarihinde altın harfler ile yazıldığında onlar ölümsüzleşirler. Onlar şahadetleri ile fedakarlıkları ile bizim için her zaman güç kaynağı olacaklar. Bunun için elbette ölümsüzdürler.

  Bu duygular ile Çekdar Amed yoldaşı, büyük kahramanı anıyor, onlara verdiğimiz sözümüzü bir kere daha yineliyorum. Onların yolunda Özgürlük Mücadelesini büyüterek, davalarını zafere taşıyarak, silahlarını yerde bırakmayacağız. Böylece onları ölümsüz komutanlar, öncüler yapacağız. Onlar bizim ölümsüz komutanlarımızdırlar. Bu temelde  diyorum ki Çekdarlar ölümsüzdür, Çekdarlar ölümsüzdür, şehitler ölümsüzdür, şehitler ölümsüzdür.

Kod Adı: ÇEKDAR AMED

Adı Soyadı: AHMET TALVA

Şehadet Tarihi: 2 MAYIS 2016 TARİHİNDE AMED LİCE'YE BAĞLI Ş.SERXWEBUN ALANINDA HAVA SALDIRISINDA 5 ARKADAŞ İLE BERABER ŞEHİT