Nedir Direniş?

Zalimin zulmüne karşı mücadelenin adıdır direniş

Sömürgeciliğin cenderesinin çarkına çomak sokmaktır direniş

Kendini inandıkların adına feda etmektir direniş

Düşmanının çabalarının boşa gitmesinin adıdır direniş

 

Bana 22 mayısı sorarsanız size

Söyleyebileceğim direniştir.

Bana Lice kırsalını sorarsanız size söyleyebileceğim direniştir

Bana Amed’i sorarsanız size söyleyebileceğim direniştir

Bana Kürdistan’ı sorarsanız size söyleyeceğim yine direniştir

 

Kürdistan’da, Amed’de, Lice kırsalında

22 mayısın adıdır direniş

Mazlumlardan, Hayrilerden, Kemallerden alınan

Bayrağın adıdır direniş

Zilanların, Beritanların, Ronahilerin bize olan çağrılarıdır direniş

Direnişin en olduğunu halen merak ediyor musun?

 

Ali Gever’in son kurşununa kadar çatışmasını izle

Beritan Hevi’nin can vermek üzereyken üzerine

Gelen düşmana gülüşüne bak

Sana Koçer’in kucağına alıp pimini çektiği

Bombasının sesini duy

O zaman tanışırsın direnişle o zaman

                                    yaşasın direnişle

Ali Gever’in bitmek bilmez mütevaziliğinin

                                                 adı: yaşamaktır

Beritan Hevi’nin sonsuz gülümsemesinin

                                                  adı: yaşamaktır

Sema Koçer’in İntikam dolu gözlerinin

                                                 adı: yaşamaktır

düşmana inat en onurlu yaşamanın

                                              adı: direniştir

Gever’in soğuğunda içindeki devrim

                                              ateşidir direniş

Şemzinan’ın asiliğinde ceylanın atikliğidir direniş

Koçerliğin, Koçerlerin özgürlük tutkusudur direniş.

Kürdistan’daki yaşam koşullarına rağmen

Özgürlükten taviz vermemektir direniş

Biz şehit düşmüş olan yoldaşlarımız sayesinde direndik

Bütün yoldaşlarımız şahsında bugün direniyoruz

Tüm gençliğe olan inancımızla diyoruz ki direneceğiz

İşte bu şiarla yaşama sarılmanın sonsuzluğunun adıdır

 

 

DİRENİŞ

22 Mayısta şehit düşen Ali Gever, Beritan Şemzinan ve Sema Koçer şahsında tüm direnlere ve

20.02.2012 / Ape Musa

ALİ YOLDAŞ

1973 Hakkari’de doğdu

Gever’de hava zemheri soğuktu

Vatansever bir ailenin Kürt çocuğuydu

Dağların yoldaşı Ali yoldaş

 

Okuduğu okula öğretmen oldu

Oturduğu sıralara tekrar döndü

Eskiden öğrenirdi, öğreten oldu

Kürdistan sevdalısı Ali yoldaş

 

Daha çocukken duymuştu PKK’yi

Gençliğinde birleşti o HPG’yle

Çalıştı çabaladı o büyük inadıyla

Asi devrimci Ali yoldaş

 

Arkadaşını, dostunu yitirdi o görkemli dağlarda

İntikam yemini etti kan kusturacaktı

Yıldırmak istedi zalim hapse attı

Kürdün kahramanı Ali yoldaş

 

Üç yıl dört duvar arasında kaldı

Çıktığında durmadı dağlara uzandı

Aldı eline kleşini zalime öfkesini saçtı

Cesur arkadaş Ali yoldaş

 

95’te çıkmıştı Kürdistan’ın dağlarına

14 yıl gezdi dolaştı kendi topraklarında

Cellat onu yakaladı Amed Lice’de

Özgürlüğün savaşçısı Ali yoldaş

 

Şehit oldu binlerce yoldaşımız gibi

Cenaze töreni oldu halk serhıldanı gibi

Diğer bütün şehitlerimiz gibi

Yüreğimizde yaşıyorsun Ali yoldaş

22. 05.2009’da Lice’de şehit düşen Ali Gever anısına

 

Ali İhsan İke