Keskin Arkadaş; Adı Gibi Keskin Bir Mücadelenin Sahibi Oldu

“Adı gibi keskin vuruşlu, atik ve canlı Keskin yoldaş Urfa’da doğup büyümüştür. 2001 yılında mücadele saflarımıza katılım sağlarken, birçok alanımızda büyük bir coşkuyla çalışmalarda yerinisehit keskin almıştır Keskin arkadaş. Xakurke, Xinere, Kandil ve Serhal bölgelerimizde kalan ve bu alanlardaki gerilla çalışmalarımıza güçlü katılımıyla dikkat çeken Keskin yoldaş, sömürgeciliğe karşı öfkesini gerilla mücadelesinin taktiksel ve hamlesel gelişimine adayarak geliştirme çabasıyla ortaya koymuştur.Onun duruşunda ve katılım biçiminde hep ileriye doğru güçlü bir adım daha atmak ve gelişme yaratmak esas olmuştur. Keskin arkadaş 27 Haziran tarihinde düşmanla girdiği çatışmada kahramanca direniş sergileyerek Mazlum yoldaşımızla birlikte özgürlük şehitleri kervanına katılmıştır.”
HPG Ana Karargâh Komutanlığı 5 Temmuz 2012 tarihli açıklamasında Keskin Suruç yoldaşın şehadetini duyururken bu vurgulara yer vermişti.
1983 Urfa Suruç Doğumlu olan Keskin arkadaş; 70’li yılların sonunda kan davası sebebiyle zorunlu olarak göç ettikleri Mersin’de ailenin en büyük çocuğu olarak doğup büyür. Yurtsever ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Keskin arkadaş; küçük yaşta emekle tanışır. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin etkisiyle birlikte Türkiye metropollerindeki Kürt karşıtı ayrımcı tutumun etkisini derinden hisseden Keskin arkadaş; mevsimlik işçi olarak çalıştıkları İç Anadolu Bölgesi’nde bu ayrımcılıkları yakından görür. Bu ayrımcı politikalar ve kendisinde uyanan ulusal etkilerin ardından mücadeleye ilgisi gelişen Keskin arkadaş; 2001 yılında mücadeleye katılır. Xinere’de gördüğü yeni savaşçı eğitimi ardından 2002 baharı Xakurke alanına pratik taburlarda kalır. 2002-2003 kışı kuzeye hazırlanır. 2003-2009 arası kesintisiz olarak Serhat’ın Ağrı dağı alanında pratik faaliyet yürütür. “Aşırı nesnelleştirilmiş dünyamızda, özgürlük arayışı, aşka ulaşmanın arayışını ifade eder. Sınıflı toplum zihniyetinin yaratımı olan ayrıcalık ve özel mülkiyet üzerinde şekillenmiş birey ve toplum ve kurumlaşması olan devletçi iktidar kurumuna karşı, birey ve toplumda komünal değerlerin geliştirilmesi, yükseltilmesi için verilecek mücadele özgür yaşama giden yolu ifade eder.”değerlendirmesini kendisine temel edinen Keskin arkadaş; “Bunları aşma noktasında meşru savunma kişiliğimin özellikleri biçiminde bir yoğunlaşma süreci yaşandı.Teoriyi özümseyen, buna göre ilkeli bir duruşun sahibi olma noktasında bir tavrın ve mücadelede ısrarın olması gerekiyor. Bu temelde meşru savunmayı yalnız 2009 yılı için değil bir yaşam tarzı biçiminde ele alarak bir mücadele anlayışına ulaşmak temel hedefimdir. Ancak bu temelde yetersiz yoldaşlığa cevap verilebilir. 2009 yılında Önderliğin özgürlüğü hedeflenmiştir. Bu misyonla 2009’da görevlere başarıya kilitlenme temelinde, başarıyı kendi kişiliğimde somutlaştırma sözü temelinde yükleneceğim.”ifadelerini kullanarak, 26 Haziran 2012’de Mazlum arkadaş ile birlikte şahadete kadar ulaşan bir pratiğin sahibi olur.
Keskin arkadaşın kendi ayakları üzerinde durmasını bilen bir arkadaş olduğunu ifade eden silah arkadaşları onu ayrıca şöyle tanımlıyorlar; “Çabası, emeği, fedakârlığı hep göze çarpan bir arkadaştı. Militanlık ölçüleri, bir militanın neler yapabileceği noktasında yoğunlaşması güçlüydü. Sürecin gereklerine hazırlık yapmak, cevap vermek konusunda kafa yoran bir arkadaştı da. Genç olmasına rağmen birçok işi bir arada yürütebiliyordu. Böyle bir yeteneği de vardı. Ağrı dağı, pratiği zor olan bölgelerden bir tanesiydi. Birçok şeyi aslında görevden sayılırdı. Tabii Keskin arkadaş o pratik içerisinde hiç bıkmadan, yılmadan tüm fedakârlıkları göstererek çalışmalara katıldı. Genç olmasına rağmen o haliyle sürekli görevlere giden gelen, öncülük yapan, öncülük yapmayı bilen bir arkadaştı. Kişilik özelliği konusunda mütevazılığı hep ön plandaydı. Şakacı bir özelliği de vardı.”
Bir yoldaşı da onun bulunduğu eyalette eski olmasına rağmen yine mütevazıyanına vurgu yapıyor ve ekliyor: “Pratik katkılarının yanında örgütsel ve yaşamsal duruşu da çok şey ifade ediyordu. Onu gördüğümde on yıldır o eyalette kalmış gibi bir havaya girmediğini gördüm. Yeni katılmış biri kadar heyecanlı, coşkuluydu. Normal koşullarda uzun süre pratikte kalmak insanda tıkanma yaratır. Ama Keskin arkadaşta bu yoktu. Tecrübeliydi,oldukça hareketli bir arkadaştı, şaka yapmaktan geri durmazdı. Ama toplantılarında açıklık ilkesine göre davranır, alçakgönüllü bir biçimde özeleştiri verirdi. Yetersizliklerini dile getirmekten kaçınmazdı. Bu etkileyici bir şeydi. Yetersizlikleri farklı gerekçelerle açıklama yoluna gitmezdi. Bu onun yoğunlaşma düzeyini de göstermekteydi. Kampta varlığı belirgindi. Eğitimlere katılırdı. Yaşama renk katardı. Bölge komutan yardımcısıydı ama bunu farklı bir biçimde kullanma gereği duymadı. Ne çeşit iş varsa içinde yer alırdı. Arkadaşların eksiklerini tamamlamaya çalışırdı. Sorunlara çözüm gücüydü. Emekçi bir insandı, öncüydü. Arkadaşların ondan rahatsız olduklarına tanık olmadım.”

 Mücadele Yoldaşları