FEDAKARLIĞIN VE MÜTEVAZİLİĞİN ADI: BOTAN MUŞ

Lameç vadisinde yaşanan kahramanca direnişin şehitlerinden biri de Botan arkadaştır. Anlamlı ve özgür bir yaşamın örülmesi için yiğitlere ihtiyaç duyulur. Kendisini bu yaşama adamış, ölümüyle yaşamı yaratmayı başaran kişiler kahraman ve yiğittirler. Çünkü böyle bir yaşam için kavga gerekiyor, bedel istiyor, kendini adama istiyor. İşte Kürdistan özgürlük şehitleri de bunu gerçekleştirip yaratan, başaran değerlerdir. Her biri birer abide olan bu yıldızların umutlarını gerçekleştirme mücadelemiz durmaksızın gelişip ilerlemektedir. Ta ki yarım kalan umutlar zaferle sonuçlansın. Botan arkadaş 2001 yılında İstanbul’dan katılım sağlayan Muşlu yurtsever bir ailenin çocuğudur. Katıldıktan sonra temel eğitim devresini Haftanin’de gördü. Botan arkadaşı ilk katılırken işte bu eğitim devrelerinde tanıdım. Yıllarca Haftanin, Kaşura alanında pratik yürüttü. Tüm pratik işlere katıldı. Gümrük birimlerinden kurye birimlerine kadar birçok alanda görev yürüttü. 2005-2006 kışında Haki Karer ideolojik akademisinde bir devre eğitim gördükten sonra ısrar ve önerisiyle 2006 yılında Erzurum eyaletine geldi.

Botan arkadaş katıldığı ilk gündün şahadetine kadar mücadele içerisinde dürüstlüğü, çalışkanlığı ve fedakârlığıyla tanındı. Gerilla yaşamına adapte olmada zorlanmadı. Bunu zorlukları yaşayarak, aşarak katılımıyla gösterdi. Kısa bir süre içinde tüm Haftanin yapısı içerisinde kendini kabul ettiren, sevdiren, sevilen bir arkadaş oldu. Bu alanı her birliğinde, her çalışmasında göreve yürüttü. Pratik olarak da gelişkin zekâsıyla kavrama ve algılama düzeyiyle erken gelişen arkadaşlardan biri oldu. Kişilik olarak oturaklı, olgun bir arkadaştı. Örgütçü özellikleri vardı. Örgüt yaşamının gerektirdiği ölçü ve disiplini kişiliğinde oturttu. Resmiyete kurallara önem veriyordu. Kısa süre içerisinde ilişki tarzında genelleşmesini bilirdi.

Yoldaşlık ilişkileri candan ve sıcaktı. Mütevazı yönleri ön plandaydı. Hiçbir yoldaşı ondan rahatsızlık duymaz, sıkılmazdı. Fedakârdı, korku nedir bilmezdi. Cesurdu. Eğitsel konularda da kendini bireysel olarak eğitmekten geri durmazdı. Eğitimiyle ilgilenirdi. 2006 yılında eyalete geldiklerinde mücadelenin en zor alanını önerdi. Karadeniz’e gitmek için çok ısrarlıydı. İlk geldiğinde Kırdım alanına düzenlemesi oldu. Bu timin Erzincan-Erzurum yolunda yaptığı pusu eyleminde en önde yer alıp attığı roketi zırhlı araca isabet ettiren arkadaştı.

Eylemsel yönleri gelişkindi. Bu konuda girişken ve ataktı. Kış sürecindeki yoğunlaşmalarında yazdığı raporlarda adeta kendisini Karadeniz’e kilitlemişti. Çünkü burada yürütülecek çalışmanın meşru savunma mücadelemiz açısından ne anlama geldiğini çok iyi biliyor ve anlıyordu.

Şehit düşmeden üç dört gün önceki tartışmamızda Karadeniz önerisinin olabileceğini söylediğimde havalara uçtu. Sanki dünyalar onun olmuştu. Büyük bir moral ve coşku almıştı. Büyük bir moral ve coşku almıştı. Operasyon esnasında Cihat arkadaşın grubunda iki gün boyunca binlerce askere karşı çatışan, direnen ve Lameç vadisini düşmana cehenneme çeviren arkadaşlardan biriydi. Karadeniz’e gidemedi ama ardından onun yerine giden arkadaşları onun hayalini ve umutlarının mücadelesini vermeye devam etti.

Botan arkadaş erken şahadete ulaştı. Yaşadığı süre boyunca da militan olarak tüm çalışmalar katıldı, hiçbir zaman geri durmadı. Yaşama, eyleme aktif katılma çabası içerisinde oldu. Şehit düştükleri çatışmada da gösterdiği direniş bunun en sade ve yalın göstergesiydi. Şahadeti önünde mücadele arkadaşı olarak saygıyla eğiliyorum. Rahat uyu. Güzel yoldaşım, umutlarını gerçekleştirme mücadelemiz, kanımızın son damlasına kadar devam edecek.

Mücadele Arkadaşları

Kod Adı: BOTAN MUŞ

Adı Soyadı: ÖZBEY YALÇIN

 

Şehadet Tarihi-Yeri: 8 NİSAN 2007’DE ERZURUM’DA OPERASYONDA ÇATIŞMADA ŞEHİT