Kurtay Serhat - Yunus Diler

Kod Adı: Kurtay Serhat
Adı Soyadı: Yunus Diler
Doğum Yeri: Van
Anne - Baba Adı: Şamama - Hüsamettin
Şehadet Tarihi ve Yeri: 29 Eylül 2017 / Şırnak

Ortam