Eşref Kosar - Mehmet Aydın

Kod adı: Eşref Kosar
Adı ve soyadı: Mehmet Aydın
Doğum yılı ve yeri: 1980 / Mardin
Anne - baba adı: Zübeyde - Şeyhmus
Katılım yılı ve yeri: 1999 / Mardıin
Şahadet tarihi ve yeri: 8 Ağustos 2002 / Kandil, Medya Savunma Alanları